Huvud
Hem | Fotografen | Utrustning | Galleri | Köpa Bilder | Kontakt | Länkar

Köpa bilder

Villkor

-----------------------

För utskrift

 

Villkor för användande av köpta/hyrda digitala bilder

Alla bilder är fotografens (undertecknads) egendom och skyddas av upphovsrättslagen.

Specifik bildrättighet kan säljas/uthyras till flera köpare såvida inte bildrättighet förvärvats med ensamrätt. Sådana bilder betingar ett högre pris. Bilder kan förvärvas för engångsbruk eller för tidsbestämd period. Bilder kan också köpas som royaltyfria bilder, vilka normalt betingar ett högre pris. Sådana bilder betalas en gång och kan användas hur många gånger som helst, till i princip vad som.

Bilder får inte användas av politiska partier och rörelser, religiösa samfund eller andra intressegrupper utan fotografens medgivande. Ej heller får bilderna användas i pornografiska eller kränkande sammanhang eller på annat sätt som strider mot gällande svensk lag.

Skissbilder (miniatyrer) får endast användas för internt bruk i skissarbeten. Skissbild får visas för bedömning av kund.

Vid redaktionell publicering av bild skall fotografens namn ovillkorligen alltid nämnas. I marknadsföring bör fotografens namn nämnas där så är praktiskt möjligt.

Beställd/köpt bild kan inte returneras eller bytas mot annan bild. Bilderna får inte säljas vidare eller överlåtas till tredje part utan tillstånd av fotografen.

Kunden ansvarar för publicering av bilderna i egenskap av ansvarig utgivare. Detta gäller framförallt personer i reklam och i känsliga sammanhang. Vid varje bild med identifierbar person finns angivet om modelltillstånd finns eller ej.

Fotografens ansvar begränsas till att leverera rätt bild till rätt pris. Fotografen är inte i något fall ansvarig för kundens användande av bilder som orsakar skada eller ekonomisk förlust. Detta omfattar även eventuella krav från tredje part.

Undertecknad garanterar att avtalade/beställda digitala bilder håller förväntad kvalitet. Fotografen är inte ansvarig för följder som kan uppstå på grund av fel i kundens maskin- eller programvara.

Fotografens ansvar begränsas till att ersätta den defekta bilden.

Löddeköpinge
Mikael Borgström
info@mibofoto.se
www.mibofoto.se

 

Mikael Borgström | info@mibofoto.se